• Home
  • डायमेथिल सल्फोक्साइड
डायमेथिल सल्फोक्साइड
  • Dimethyl Sulfoxide(DMSO) Liquid
    Dimethyl Sulfoxide(DMSO) liquid Dimethyl sulfoxide Product Description Dimethyl Sulfoxide(DMSO) liquid is an organic sulfide compound. The molecular formula is (CH3)2SO, It is a colorless, गन्ध रहित, and transparent liquid at room temperature. यो एक प्रकारको नमी शोषण दहनशील तरल हो. यसमा उच्च ध्रुवीयताको विशेषताहरू छन्,
1 Page 1 of 1
तपाईंको सन्देश हामीलाई पठाउनुहोस्:
INQUIRY NOW
INQUIRY NOW