Methylsulfonylmethane

 • Dược phẩm thực phẩm hạng MSM

   Pharmaceutical grade MSM Methylsulfonylmethane Feature The raw material is synthesized from high purity dimethyl sulfoxide(99.9%). Obtained by crystallization and recrystallization in purified water after separation and drying, lợi thế là độ tinh khiết cao, Không có đốm đen, Không có mùi hăng. Màu trắng và tự nhiên hơn,…
 • MSM cấp mỹ phẩm

  Tính năng Methylsulfonylmethane cấp độ mỹ phẩm Nguyên liệu thô được tổng hợp từ dimethyl sulfoxide có độ tinh khiết cao (99.9%),Thu được bằng cách kết tinh và tái kết tinh trong nước tinh khiết sau khi tách và làm khô, lợi thế là độ tinh khiết cao, Không có đốm đen, Không có mùi hăng, Màu trắng và tự nhiên hơn, thanh khoản tốt !…
 • MSM cấp thức ăn chăn nuôi

  Tính năng Methylsulfonylmethane Cấp MSM Nguyên liệu thô được tổng hợp từ dimethyl sulfoxide có độ tinh khiết cao (99.9%),Thu được bằng cách kết tinh và tái kết tinh trong nước tinh khiết sau khi tách và làm khô, lợi thế là độ tinh khiết cao, Không có đốm đen, Không có mùi hăng, Màu trắng và tự nhiên hơn, thanh khoản tốt…
 • MSM cấp công nghiệp

  Tính năng Methylsulfonylmethane MSM cấp công nghiệp Nguyên liệu thô được tổng hợp từ dimethyl sulfoxide có độ tinh khiết cao(99.9%),Thu được bằng cách kết tinh và tái kết tinh trong nước tinh khiết sau khi tách và làm khô, lợi thế là độ tinh khiết cao, Không có đốm đen, Không có mùi hăng, Màu trắng và tự nhiên hơn, thanh khoản tốt ! Thấp…
1 Trang 1 của 1

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ
YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ