MSM Supplement for Horses and Dogs

  • MSM cấp thức ăn chăn nuôi

    Tính năng Methylsulfonylmethane Cấp MSM Nguyên liệu thô được tổng hợp từ dimethyl sulfoxide có độ tinh khiết cao (99.9%),Thu được bằng cách kết tinh và tái kết tinh trong nước tinh khiết sau khi tách và làm khô, lợi thế là độ tinh khiết cao, Không có đốm đen, Không có mùi hăng, Màu trắng và tự nhiên hơn, thanh khoản tốt…
1 Trang 1 của 1

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ
YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ